Om aan de wet te voldoen  ( art 20 lid 2 Drank en horeca wet ) en de minderjarigen  te beschermen, zal  bij aflevering  altijd iemand van 18 jaar, of ouder de bestelling in ontvangst moeten nemen.
Indien dit niet het geval is, zal de bestelling retour genomen worden.
Het betaalde bedrag zal na aftrek van verzend en handeling  kosten binnen 14 dagen gecrediteerd worden.
Een ieder, van af de pagina betalingen, moeten bevestigen dat hij /zij de gerechtigde leeftijd heeft, en is derhalve van deze regel op de hoogte en zelf verantwoordelijk.
Adresgegevens
Controleer uw factuuradres- en aflever adresgegevens zorgvuldig en wijzig eventuele fouten voordat de bestelling wordt bevestigd. Mocht er toch een fout in zitten , geef dit dan per Email door. 
Betalingen
Alle bestellingen dienen vooruit betaald te worden.

Dat kan door;
 1/  Overschrijving op onze rekening …………………….
 t.n.v.  Nederlands Dranken Centre  met vermelding  van ordernummer en/of naam.
2/  Betaling via   iDeal , PayPal, MasterCard, Visa…………………………

Het bestel programma  leidt u door de procedure , na ontvangst van  uw order sturen wij u  een bevestiging  e-mail (kijk ook in “ongewenste mail”), waarna wij de bestelling, na ontvangst van uw betaling, versturen.
Let op: houdt uw bankpas en eventuele identificatiemethode - ABN AMRO e.dentifier, Rabobank Random Reader of GSM voor Postbank TAN - bij de hand.
Voor speciale bestellingen of SPOED bestelling  gelieve  contact op te nemen, om de mogelijkheden te bespreken 
Zendingen onder rembours zijn niet mogelijk.


Annuleren & Klachtenprocedure
Hoe een  bestelling te annuleren
?
Als de overschrijving  heeft plaats gevonden , maar toch wil annuleren, mail dan met ons dan wordt uw betaling dan teruggestort.
Indien deze annulering plaatsvindt nadat de goederen al verzonden zijn we genoodzaakt de gemaakte (verzend) kosten in mindering te brengen op de terugbetaling.
Als producten beschadigd ,incompleet of gebroken ontvangt, verzoeken wij u dit onmiddellijk na ontvangst aan ons kenbaar te maken. d.m.v  een mail bericht aan info@nederlandsdrankencentre.nl.
Regels over aankopen op afstand geven  de consument het recht om een ontvangen product binnen zeven werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan de verzend/handeling kosten . De koop is  definitief, zeven dagen na ontvangst van de goederen. Het goederen bedrag zal  binnen 30 dagen worden terugbetaald.
Nederlands Dranken Centre behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in meerdere zendingen wordt verzonden.
Nederlands Dranken Centre is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
Voor info over de status van uw bestelling is het mogelijk  middels het track&tracé systeem contoleren waar uw zending in het proces is
Wijziging voorwaarden
Voorwaarden kunnen gewijzigd worden, maar blijven van kracht tot de lopende zending voltooid is.

 
 *Drank en Horeca wet    Artikel 20      
Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van sterke drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
De vaststelling, bedoeld in het tweede lid, blijft achterwege, indien het een persoon betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. De vaststelling geschiedt aan de hand van een document als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht, dan wel een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen document.
Nederlands Dranken Centre is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68464045.

Om aan de wet te voldoen ( art 20 lid 2 Drank en horeca wet ) en de minderjarigen te beschermen, zal bij aflevering altijd iemand van 18 jaar, of ouder de bestelling in ontvangst moeten nemen.
Indien dit niet het geval is, zal de bestelling retour genomen worden.
Het betaalde bedrag zal na aftrek van verzend en handeling kosten binnen 14 dagen gecrediteerd worden.
Een ieder, van af de pagina betalingen, moeten bevestigen dat hij /zij de gerechtigde leeftijd heeft, en is derhalve van deze regel op de hoogte en zelf verantwoordelijk.
Adresgegevens
Controleer uw factuuradres- en aflever adresgegevens zorgvuldig en wijzig eventuele fouten voordat de bestelling wordt bevestigd. Mocht er toch een fout in zitten , geef dit dan per Email door.
Betalingen
Alle bestellingen dienen vooruit betaald te worden.

Dat kan door;
1/ Overschrijving op onze rekening NL46INGB0007697209
t.n.v. Nederlands Dranken Centre met vermelding van ordernummer en/of naam.
2/ Betaling via iDeal , PayPal, Bankcontact, MasterCard,en Visa

Het bestel programma leidt u door de procedure , na ontvangst van uw order sturen wij u een bevestiging e-mail (kijk ook in “ongewenste mail”), waarna wij de bestelling, na ontvangst van uw betaling, versturen.
Let op: houdt uw bankpas en eventuele identificatiemethode - ABN AMRO e.dentifier, Rabobank Random Reader of GSM voor Postbank TAN - bij de hand.
Voor speciale bestellingen of SPOED bestelling gelieve contact op te nemen, om de mogelijkheden te bespreken
Zendingen onder rembours zijn niet mogelijk.


Annuleren & Klachtenprocedure
Hoe een bestelling te annuleren?
Als de overschrijving heeft plaats gevonden , maar toch wil annuleren, mail dan met ons dan wordt uw betaling dan teruggestort.
Indien deze annulering plaatsvindt nadat de goederen al verzonden zijn we genoodzaakt de gemaakte (verzend) kosten in mindering te brengen op de terugbetaling.
Als producten beschadigd ,incompleet of gebroken ontvangt, verzoeken wij u dit onmiddellijk na ontvangst aan ons kenbaar te maken. d.m.v een mail bericht aan info@nederlandsdrankencentre.nl.
Regels over aankopen op afstand geven de consument het recht om een ontvangen product binnen zeven werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan de verzend/handeling kosten . De koop is definitief, zeven dagen na ontvangst van de goederen. Het goederen bedrag zal binnen 30 dagen worden terugbetaald.
Nederlands Dranken Centre behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in meerdere zendingen wordt verzonden.
Nederlands Dranken Centre is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Voor info over de status van uw bestelling is het mogelijk middels het track&tracé systeem contoleren waar uw zending in het proces is
Wijziging voorwaarden
Voorwaarden kunnen gewijzigd worden, maar blijven van kracht tot de lopende zending voltooid is.

*Drank en Horeca wet Artikel 20
Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van sterke drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
De vaststelling, bedoeld in het tweede lid, blijft achterwege, indien het een persoon betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. De vaststelling geschiedt aan de hand van een document als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht, dan wel een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen document.
Nederlands Dranken Centre is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68464045.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 Nederlands Dranken Centre | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.